Over mij Tarieven Bereikbaarheid & Route Volwassenen Ouderen - Geropsyche Kinderen & jongeren Relatietherapie Holebi & Gender Sociaal agogische coaching & Counselling Online coaching & Counseling Relaxatietherapie Psychodiagnostiek Nutritionele psychologie Nuttige links Contact

Relatietherapie


RELATIETHERAPIE (KOPPELTHERAPIE, PAARTHERAPIE)=> Relatietherapie is een therapievorm die zich focust op de relationele problemen tussen partners. Specifiek voor deze vorm van therapie is dat de partners (meestal) samen op het gesprek aanwezig zijn.

=> In elke relatie komen wel eens spanningen voor. Meestal geraak je hier als koppel zelf uit, eventueel met hulp van familie en vrienden. Wanneer je het gevoel hebt elkaar niet meer te begrijpen, wanneer het vertrouwen weg is of de ruzies zich blijven opstapelen, kan het nodig zijn om professionele hulp te zoeken.

=> Relatietherapie is er nooit op gericht om één van beide partners de schuld of het gelijk te geven. De relatietherapeut stelt zich meervoudig partijdig op, dit wil zeggen dat hij beide partijen herkenning, erkenning en waardering geeft. Er wordt dan ook steeds samen gezocht naar hoe men meer met elkaar in dialoog kan treden en al dan niet verder kan groeien als koppel.

=> Vaak is er binnen een partnerrelatie sprake van het spelen van een collusie bij het paar, dit is een dynamisch maar onbewust samenspel tussen beide partners. De collusie uit zich net door de vele conflicten en de spanningen in de relatie. De therapie kan er zich dan toe lenen de collusie door te werken door ondermeer de mate van co-evolutie onder de loep te nemen en zo tot een optimale en constructieve partnerrelatie te komen - of net niet.

=> Het aanbod van relatietherapie vanuit PTC Schatakker richt zich zowel tot hetero- als tot homokoppels.