Sociaal Agogische Coaching & Counselling

PsychoTherapeutisch Centrum SCHATAKKER

úw mentale schatten, onze grootste passie


Psychologische & Agogische Consulten -

Kinderen& Jongeren, Volwassenen, Ouderen

GEEN WACHTLIJSTEN


Schatakker 18 - 9700 OUDENAARDE - 0486/76 21 45Corona Regeling EerstelijnsPsychologie: klik hier

voor patiënten tussen 18 & 64 jaar, met matige problemen inzake depressie, angst of alcoholTerugbetaling door ALLE ziekenfondsen mogelijk! (vanuit de aanvullende verzekering)


Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.


Corona Regeling: enkel VIDEOCONSULTATIES mogelijk!

 

De overheid heeft in het kader van de Coronacrisis beslist dat de geconventioneerde psychologen, waaronder dus psycholoog Gerd Callewaert van PTC Schatakker, terugbetaalde videosessies mogen organiseren om eerstelijns psychologische zorg te verstrekken aan personen die geconfronteerd worden met onder meer angst en depressieve klachten naar aanleiding van de crisis, en dit voorlopig tot en met 30/06/2020.


Voorwaarden:

Leeftijd: vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar (een uitbreiding naar jongeren en ouderen wordt momenteel nog bekeken door de federale regering)

Medische verwijzing: een verwijzing van huisarts is steeds nodig, dit kan gemakkelijkheidshalve per email of per sms – uiteraard mag het gewone standaardvoorschrift ook nog. Zonder verwijzing van de huisarts kan geen sessie worden aangeboden.


Kostprijs: enkel opleg te betalen van 11,20 euro per sessie (of 4 euro indien u verhoogde tegemoetkoming heeft bij het ziekenfonds)

Aantal sessies: maximum 8 vergoedbare videosessies


Wenst u een videosessie met klinisch psycholoog Gerd Callewaert? Onderneem dan volgende stappen:

  • Vergewis u ervan dat uw computer/tablet/smartphone adequaat uitgerust is voor het voeren van een videogesprek

 

  • Laat uw huisarts dan een verwijzing sturen per mail naar gerd.callewaert@psycholoog.be of een sms naar 0486/76 21 45 – zonder verwijzing kan geen sessie aangeboden worden!

  • Boek uw videosessie in op de afsprakenagenda via

https://www.mtc-it4.be/patient/index.html#/appointments/day/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzTzN4RmJnaWgvTlZLSm1yUjdHaGEraUtBZituQXFqL2RnbFFiZ2FLT1M0Sg==

 of mail naar gerd.callewaert@psycholoog.be en vraag naar een afspraak voor een videosessie

 

  • Betaal na afloop van de sessie het remgeld via in te scannen QR-code of via factuur.

 

 

Regeling buiten de conventie:

Komt u niet in aanmerking voor bovenstaande regeling, bijvoorbeeld omwille van leeftijd of omdat u geen geldige verwijzing hebt van uw huisarts, dan kan een videosessie aangeboden worden aan privé-tarief van 65 euro voor het eerste gesprek en 55 euro voor de vervolggesprekken. Via de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds kan u mogelijks ongeveer 10 euro per sessie terugbetaald krijgen (ga dit na bij uw ziekenfonds). Neem contact met ons op via de stappen hierboven beschreven m.u.v. stap 2.

De videosessies worden aangeboden via een beveiligd platform conform de GDPR-wetgeving.

 

Samen aan de slag: FACE COVID!

FASE 1: Jouw psychologisch anker uitwerpen:

F = Focussen: Focus op datgene wat binnen jouw controlebereik ligt

A = Accepteren: Accepteer jouw eigen gedachten en gevoelens

C = Concentreren: Concentreer je op jouw lichaam en ademhaling

E = Engageren: Engageer je toegewijd met wat je hier en nu aan het doen bent


FASE 2: Expansie


C = Connecteren: Connecteer je met jouw toegewijde actie

O = Openen: Open jezelf psychologisch

V = Valideren: Valideer jouw persoonlijke waarden

I = Identificeren: Identificeer jouw hulpbronnen

D = Desinfecteren & Distantiëren: Desinfecteer jouw handen regelmatig volgens de voorgeschreven regels; pas de regels rond fysieke sociale distantiëring toe! Let wel: fysiek afstand nemen is niet gelijk aan psychologisch/emotioneel afstand nemen, blijf dus psychologisch en emotioneel in verbinding met je naasten en je gemeenschap.

 

Wenst u een uitgebreidere beschrijving over de hierboven vermelde FACE COVID-formule, vraag deze dan per mail op via gerd.callewaert@psycholoog.be

Sociaal Agogische Coaching & CounsellingCoaching bieden we aan op het vlak van sociale administratie en counselling op het vlak van (thuis)zorgcoördinatie.


Sector personen met handicap: PAB-coaching


We hebben binnen de sector van personen met een handicap een bijzondere specialisatie op het vlak van coaching rond alles wat met het Persoonlijk Assistentie Budget - PAB te maken heeft. Bent u PAB-budgethouder en heeft u nood aan begeleiding bij het beheer van het budget, het werven en selecteren van persoonlijke assistenten enzovoort, neem dan gerust contact op voor meer informatie!