Relatietherapie

PsychoTherapeutisch Centrum SCHATAKKER

úw mentale schatten, onze grootste passie


Psychologische & Agogische Consulten -

Kinderen& Jongeren, Volwassenen, Ouderen

GEEN WACHTLIJSTEN


Schatakker 18 - 9700 OUDENAARDE - 0486/76 21 45Corona Regeling EerstelijnsPsychologie: klik hier

voor patiënten tussen 18 & 64 jaar, met matige problemen inzake depressie, angst of alcoholTerugbetaling door ALLE ziekenfondsen mogelijk! (vanuit de aanvullende verzekering)


Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.


Corona Regeling: enkel VIDEOCONSULTATIES mogelijk!

 

De overheid heeft in het kader van de Coronacrisis beslist dat de geconventioneerde psychologen, waaronder dus psycholoog Gerd Callewaert van PTC Schatakker, terugbetaalde videosessies mogen organiseren om eerstelijns psychologische zorg te verstrekken aan personen die geconfronteerd worden met onder meer angst en depressieve klachten naar aanleiding van de crisis, en dit voorlopig tot en met 30/06/2020.


Voorwaarden:

Leeftijd: vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar (een uitbreiding naar jongeren en ouderen wordt momenteel nog bekeken door de federale regering)

Medische verwijzing: een verwijzing van huisarts is steeds nodig, dit kan gemakkelijkheidshalve per email of per sms – uiteraard mag het gewone standaardvoorschrift ook nog. Zonder verwijzing van de huisarts kan geen sessie worden aangeboden.


Kostprijs: enkel opleg te betalen van 11,20 euro per sessie (of 4 euro indien u verhoogde tegemoetkoming heeft bij het ziekenfonds)

Aantal sessies: maximum 8 vergoedbare videosessies


Wenst u een videosessie met klinisch psycholoog Gerd Callewaert? Onderneem dan volgende stappen:

  • Vergewis u ervan dat uw computer/tablet/smartphone adequaat uitgerust is voor het voeren van een videogesprek

 

  • Laat uw huisarts dan een verwijzing sturen per mail naar gerd.callewaert@psycholoog.be of een sms naar 0486/76 21 45 – zonder verwijzing kan geen sessie aangeboden worden!

  • Boek uw videosessie in op de afsprakenagenda via

https://www.mtc-it4.be/patient/index.html#/appointments/day/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzTzN4RmJnaWgvTlZLSm1yUjdHaGEraUtBZituQXFqL2RnbFFiZ2FLT1M0Sg==

 of mail naar gerd.callewaert@psycholoog.be en vraag naar een afspraak voor een videosessie

 

  • Betaal na afloop van de sessie het remgeld via in te scannen QR-code of via factuur.

 

 

Regeling buiten de conventie:

Komt u niet in aanmerking voor bovenstaande regeling, bijvoorbeeld omwille van leeftijd of omdat u geen geldige verwijzing hebt van uw huisarts, dan kan een videosessie aangeboden worden aan privé-tarief van 65 euro voor het eerste gesprek en 55 euro voor de vervolggesprekken. Via de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds kan u mogelijks ongeveer 10 euro per sessie terugbetaald krijgen (ga dit na bij uw ziekenfonds). Neem contact met ons op via de stappen hierboven beschreven m.u.v. stap 2.

De videosessies worden aangeboden via een beveiligd platform conform de GDPR-wetgeving.

 

Samen aan de slag: FACE COVID!

FASE 1: Jouw psychologisch anker uitwerpen:

F = Focussen: Focus op datgene wat binnen jouw controlebereik ligt

A = Accepteren: Accepteer jouw eigen gedachten en gevoelens

C = Concentreren: Concentreer je op jouw lichaam en ademhaling

E = Engageren: Engageer je toegewijd met wat je hier en nu aan het doen bent


FASE 2: Expansie


C = Connecteren: Connecteer je met jouw toegewijde actie

O = Openen: Open jezelf psychologisch

V = Valideren: Valideer jouw persoonlijke waarden

I = Identificeren: Identificeer jouw hulpbronnen

D = Desinfecteren & Distantiëren: Desinfecteer jouw handen regelmatig volgens de voorgeschreven regels; pas de regels rond fysieke sociale distantiëring toe! Let wel: fysiek afstand nemen is niet gelijk aan psychologisch/emotioneel afstand nemen, blijf dus psychologisch en emotioneel in verbinding met je naasten en je gemeenschap.

 

Wenst u een uitgebreidere beschrijving over de hierboven vermelde FACE COVID-formule, vraag deze dan per mail op via gerd.callewaert@psycholoog.be

RELATIETHERAPIE (KOPPELTHERAPIE, PAARTHERAPIE)


Relatietherapie is een therapievorm die zich focust op de relationele problemen tussen partners. Specifiek voor deze vorm van therapie is dat de partners (meestal) samen op het gesprek aanwezig zijn.


In elke relatie komen wel eens spanningen voor. Meestal geraak je hier als koppel zelf uit, eventueel met hulp van familie en vrienden. Wanneer je het gevoel hebt elkaar niet meer te begrijpen, wanneer het vertrouwen weg is of de ruzies zich blijven opstapelen, kan het nodig zijn om professionele hulp te zoeken.


Relatietherapie is er nooit op gericht om één van beide partners de schuld of het gelijk te geven. De relatietherapeut stelt zich meervoudig partijdig op, dit wil zeggen dat hij beide partijen herkenning, erkenning en waardering geeft. Er wordt dan ook steeds samen gezocht naar hoe men meer met elkaar in dialoog kan treden en al dan niet verder kan groeien als koppel.


Vaak is er binnen een partnerrelatie sprake van het spelen van een collusie bij het paar, dit is een dynamisch maar onbewust samenspel tussen beide partners. De collusie uit zich net door de vele conflicten en de spanningen in de relatie. De therapie kan er zich dan toe lenen de collusie door te werken door ondermeer de mate van co-evolutie onder de loep te nemen en zo tot een optimale en constructieve partnerrelatie te komen - of net niet.


Het aanbod van relatietherapie vanuit PTC Schatakker richt zich zowel tot hetero- als tot homokoppels.