Psychodiagnostiek

PsychoTherapeutisch Centrum SCHATAKKER

úw mentale schatten, onze grootste passie


Psychologische & Agogische Consulten -

Kinderen& Jongeren, Volwassenen, Ouderen

GEEN WACHTLIJSTEN


Schatakker 18 - 9700 OUDENAARDE - 0486/76 21 45NIEUW vanaf 01/04/2019: EersteLijnsPsychologie (ELP)terugbetaald!

voor patiënten tussen 18 & 64 jaar, met matige problemen inzake depressie, angst of alcoholTerugbetaling door ALLE ziekenfondsen mogelijk! (vanuit de aanvullende verzekering)


PSYCHODIAGNOSTIEK


Indien noodzakelijk, kunnen zowel bij kinderen/jongeren als bij volwassenen de mentale schatten in kaart worden gebracht via doorgedreven psychodiagnostisch onderzoek (in het kader van hypothesetoetsing en diagnosestelling).KINDEREN & JONGEREN


IQ-bepaling vanaf de leeftijd van 6 jaar: hiervoor beschikken wij over de WISC-III


Persoonlijkheidsonderzoek vanaf 13 jaar: hiervoor beschikken wij over de MMPI-A


Screening op ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme, .... via diverse vragenlijsten en interviewVOLWASSENEN


Persoonlijkheidsonderzoek: hiervoor beschikken wij over de MMPI-2


Screening op niet erkende ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen zoals ADHD, autisme, .... via diverse vragenlijsten en interview