Over mij Tarieven Bereikbaarheid & Route Volwassenen Ouderen - Geropsyche Kinderen & jongeren Relatietherapie Holebi & Gender Sociaal agogische coaching & Counselling Online coaching & Counseling Relaxatietherapie Psychodiagnostiek Nutritionele psychologie Nuttige links Contact

Kinderen & Jongeren:


Kinderen & jongeren worden vandaag samen met hun ouders/opvoeders voor heel wat uitdagingen geplaatst in onze hedendaagse maatschappij.
Doorheen de ontwikkeleing van kind tot jongvolwassene, kunnen ze met heel wat psychologische problemen worden geconfronteerd.

Denken we maar aan:

=> Gedragsproblemen

=> Ontwikkelingsstoornissen

=> Leerproblemen

=> Faalangst

=> Weinig zelfvertrouwen

=> Sociale angst

=> Stemmingsstoornissen

=> Opvoedingsmoeilijkheden


Vanuit de integratieve benadering worden de mentale schatten van het kind/de jongere geƫxploreerd en ontgonnen rekening houdend met diens mogelijkheden, zodat het groeiproces terug op gang komt en er een optimale ontwikkeling ontstaat.

Hierbij wordt zo veel als mogelijk samengewerkt met de ouders en/of naaste opvoeders en indien gewenst met andere betrokken partijen zoals scholen, CLB,...