EersteLijnsPsychologie Terugbetaald

PsychoTherapeutisch Centrum SCHATAKKER

úw mentale schatten, onze grootste passie


Psychologische & Agogische Consulten -

Kinderen& Jongeren, Volwassenen, Ouderen

GEEN WACHTLIJSTEN


Schatakker 18 - 9700 OUDENAARDE - 0486/76 21 45NIEUW vanaf 01/04/2019: EersteLijnsPsychologie (ELP)terugbetaald!

voor patiënten tussen 18 & 64 jaar, met matige problemen inzake depressie, angst of alcoholTerugbetaling door ALLE ziekenfondsen mogelijk! (vanuit de aanvullende verzekering)


Terugbetaling EersteLijnsPsychologische zorg - ELP


EersteLijnsPsychologie 18-64


Sinds 01/04/2019 betaalt de wettelijke ziekteverzekering in België 4 tot maximum 8 sessies bij de erkende klinisch psycholoog terug voor volwassenen tussen de 18 en 64 jaar.


Hierbij gaat het om de volgende indicaties, doorverwezen via een speciaal verwijsvoorschrift door ofwel de huisarts ofwel de psychiater:


  • Matig ernstig depressie probleem
  • Matig ernstig angst probleem
  • Matig ernstige problematiek gerelateerd aan alcoholgebruik


Naar gelang het statuut van de patiënt bij het ziekenfonds – al dan niet verhoogde tegemoetkoming- dient slechts een remgeld van 11,20 of 4 euro te worden betaald rechtstreeks aan de psycholoog!

 

Klinisch Psycholoog Gerd Callewaert ondertekende hiertoe de conventie en is dan ook sinds 01/04/2019 door het RIZIV erkend om prestaties te mogen leveren binnen dit systeem, onder het nummer 7-00141-05-000 


Denkt u in aanmerking te komen voor de vorm van psychologische begeleiding en voldoet u aan de voorwaarden? Ga dit dan bespreken met uw huisarts en/of psychiater, laat het speciale verwijsvoorschrift invullen en neem dan contact op met het PTC om een eerste afspraak vast te leggen.

 

Alle informatie omtrent dit nieuwe systeel is terug te vinden via het coördinered netwerk geestelijke gezondheid voor de eerstelijnszone Vlaamse Ardennen, Het Pakt, via volgende link: Terugbetaling ELP