Kinderen & Jongeren

PsychoTherapeutisch Centrum SCHATAKKER

úw mentale schatten, onze grootste passie

 

Psychologische & Agogische Consulten -

Kinderen& Jongeren, Volwassenen, Ouderen

GEEN WACHTLIJSTEN

 

Schatakker 18 - 9700 Oudenaarde - 0486/76 21 45

 

 

Europese Certifiëring in Psychotherapie: ECP 408593

 

Terugbetaling door de ALLE ziekenfondsen mogelijk! (vanuit de aanvullende verzekering)

 

NIEUW vanaf lente 2018: Voedingspsychologie

INDIVIDUELE THERAPIE KINDEREN en JONGEREN

 

Onze grootste, maar tevens kwetsbaarste menselijke schatten zijn uiteraard onze kinderen. Zij zijn immers de toekomst van de volwassenen en de ouderen van vandaag.

 

Zij worden echter, samen met hun ouders/opvoeders, voor heel wat uitdagingen geplaatst in onze complexe hedendaagse maatschappij. Doorheen hun ontwikkeling van kind tot jongvolwassene kunnen ze met heel wat psychosociale problemen worden geconfronteerd en om verder te kunnen hebben zij hiervoor soms kortdurend externe ondersteuning nodig, tot zelfs langdurige therapeutische behandeling.

 

Binnen het PTC Schatakker richten wij ons tot kinderen/jongeren (en hun omgeving) met ondermeer:

 

Gedragsproblemen

Leerproblemen

Faalangst

Weinig zelfvertrouwen

Sociale angst

Stemmingstoornissen

Opvoedingsmoeilijkheden

...

 

Vanuit een integratieve benadering worden de mentale schatten van het kind/de jongere geëxploreerd en ontgonnen rekening houdend met diens mogelijkheden, zodat het groeiproces terug op gang komt...

 

Hierbij wordt zo veel als mogelijk samengewerkt met de ouders en/of andere naaste opvoeders en indien gewenst met andere betrokken partijen zoals scholen, CLB, ...

 

CM-erkenning terugbetaling psychotherapie kinderen en jongeren: 09889743